ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η ζωντανή ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Eλλαδα.

  Με πολύ χαρά συναντηθήκαμε με παληούς και γνωρίσαμε νέους φίλους στο TRACK Day στο αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων.

  Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Οδηγών Αγώνων σας ευχαριστεί όλους!!

  Για την ιστορία σας επισυνάπτουμε την χρονομέτρηση όλων των γύρων όσων συμμετείχαν.

  Ο αριθμός του κάθε αρχείου αντιστοιχεί με τον αριθμό συμμετοχής σας.

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file 1 32.1 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 3 32.76 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 4 35.07 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 5 32.93 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 6 31.61 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 7 34.72 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 11 30.7 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 12 30.92 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 14 30.37 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 15 31.86 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 16 29.52 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 17 32.27 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 20 31.6 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 21 31.99 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 22 29.09 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 23 29.03 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 24 29.98 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 25 32.4 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 26 32.44 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 27 31.86 KB 2014-12-14 08:10:58
An Adobe Acrobat file 28 32.62 KB 2014-12-14 08:12:03
An Adobe Acrobat file 30 30.45 KB 2014-12-14 08:12:03
An Adobe Acrobat file 31 29.34 KB 2014-12-14 08:12:03
An Adobe Acrobat file 32 29.95 KB 2014-12-14 08:12:03
An Adobe Acrobat file 33 30.97 KB 2014-12-14 08:12:03
An Adobe Acrobat file 34 30.21 KB 2014-12-14 08:12:03
An Adobe Acrobat file 35 32.64 KB 2014-12-14 08:12:03
An Adobe Acrobat file 36 30.59 KB 2014-12-14 08:12:03
An Adobe Acrobat file 37 29.61 KB 2014-12-14 08:12:03
An Adobe Acrobat file 38 29.71 KB 2014-12-14 08:12:03
An Adobe Acrobat file 39 32.92 KB 2014-12-14 08:12:03
An Adobe Acrobat file 40 30.49 KB 2014-12-14 08:12:03
An Adobe Acrobat file 41 30.19 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 42 30.01 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 43 31.84 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 46 30.77 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 47 30.26 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 48 28.3 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 49 30.72 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 50 30.01 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 51 29.33 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 52 30.37 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 53 31.55 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 54 11.13 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 55 29.03 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 56 27.83 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 57 27.71 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 58 32.07 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 59 30.86 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 60 28.95 KB 2014-12-14 08:12:34
An Adobe Acrobat file 61 28.56 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 62 30.54 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 63 31.99 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 64 29.41 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 65 32 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 66 27.17 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 67 30.73 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 68 28.5 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 69 29.41 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 70 30.13 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 71 31.09 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 72 30.54 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 73 31.3 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 74 33.1 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 75 31.39 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 76 31.74 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 77 29.74 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 78 31.4 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 79 30.38 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 80 30.09 KB 2014-12-14 08:12:54
An Adobe Acrobat file 81 32.05 KB 2014-12-14 08:13:14
An Adobe Acrobat file 82 32.23 KB 2014-12-14 08:13:14
An Adobe Acrobat file 83 31.39 KB 2014-12-14 08:13:14
An Adobe Acrobat file 84 31.75 KB 2014-12-14 08:13:14
An Adobe Acrobat file 85 29.34 KB 2014-12-14 08:13:14
An Adobe Acrobat file 86 27.81 KB 2014-12-14 08:13:14
An Adobe Acrobat file 87 31.2 KB 2014-12-14 08:13:14
An Adobe Acrobat file 88 28.51 KB 2014-12-14 08:13:14
An Adobe Acrobat file 89 28.25 KB 2014-12-14 08:13:14